Kurser höstterminen 2017

Kurser Uppsala

Handelsrätt

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
A Allmän rättskunskap och arbetsrätt 15 hp 2HR111
A Förvaltningsrättslig översiktskurs 15 hp 2HR112
A Förvaltningsrättslig översiktskurs (Pol.kand) 15 hp 2HR112
A Handelsrättslig översiktskurs 15 hp 2HR114
A Handelsrättslig översiktskurs (Ekonomie kandidatprogrammet) 15 hp 2HR114
B Arbetsrätt II 15 hp 2HR121
B Beskattningsrätt 15 hp 2HR123
B Bolags- och obeståndsrätt 15 hp 2HR124
B Marknad och avtal 15 hp 2HR120
C Handelsrätt C 30 hp 2HR130