Kurser höstterminen 2017

Kurser Uppsala

Företagsekonomi

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
A Entrepreneurship 7,5 hp 2FE105
A Entrepreneurship A (Histfil programkurs) 7,5 hp 2FE031
A Företag, nätverk och teknikutveckling (STS programkurs) 15 hp 2FE021
A Kalkylering 7,5 hp 2FE156
A Marknadsföring och organisation I 15 hp 2FE150
A Redovisning 7,5 hp 2FE155
A/B Företagsekonomi, baskurs A/B 5 hp 2FE025
B Ekonomistyrning 7,5 hp 2FE255
B Finansiering 7,5 hp 2FE253
B Företagsekonomi: Honours Track 12 hp 2FE299
B International Marketing (exchange students) 15 hp 2FE225
B Marketing, Consumers and Companies, fortsättningskurs B (exchange students) 7,5 hp 2FE221
B Marknadsföring och organisation II 15 hp 2FE251
B Organisational Behaviour, fortsättningskurs B (exchange students) 7,5 hp 2FE223
B Organisational Behaviour, fortsättningskurs B (Systemvet. programkurs) 7,5 hp 2FE223
C Accounting and Finance 15 hp 2FE411
C Accounting and Finance (exchange students) 15 hp 2FE411
C International Business and Marketing 15 hp 2FE413
C International Business and Marketing (exchange students) 15 hp 2FE413
C Kandidatuppsats, fortsättningskurs C (AF) 15 hp 2FE407
C Kandidatuppsats, fortsättningskurs C (IBAM) 15 hp 2FE407
C Kandidatuppsats, fortsättningskurs C (MC) 15 hp 2FE407
C Management and Control 15 hp 2FE412
C Management and Control (exchange students) 15 hp 2FE412
C Uppsatsförberedande fördjupningskurs - företagsekonomi 10 hp 2FE028
D Entrepreneurship, avancerad kurs D 7,5 hp 2FE623
MSTR Affärsanalys och ledningens agerande 7,5 hp 2FE858
MSTR Avancerad organisationsteori 7,5 hp 2FE860
MSTR Consumer Marketing, masterkurs 7,5 hp 2FE815
MSTR Det globala företaget 7,5 hp 2FE859
MSTR Internationalisering av företag och dess verksamhet 7,5 hp 2FE882
MSTR Internship 30 hp 2FE841
MSTR Organisationsteori (Mag.pr. i soc analys) 7,5 hp 2FE898
MSTR Redovisningsteori 7,5 hp 2FE872
MSTR Räkenskapsanalys 7,5 hp 2FE873
MSTR Vetenskapliga metoder i företagsekonomi 7,5 hp 2FE861