Kurser höstterminen 2017

Kurser Uppsala

Entreprenörskap

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
MSTR Affärsplan - katalysator 7,5 hp 2FE888
MSTR Entreprenörskapets grunder 7,5 hp 2FE890
MSTR Framgångsrik kommunikation 7,5 hp 2FE892
MSTR Ledning av det växande företaget I 7,5 hp 2FE893