Kurser höstterminen 2017

Distanskurser Uppsala

Handelsrätt

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
A Handelsrättslig översiktskurs 15 hp 2HR114

Företagsekonomi

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
A Ekonomi, redovisning och analys 15 hp 2FE032
A Marknad och organisation 15 hp 2FE014
B Marknadsföring och organisering - grupp och individ 15 hp 2FE211

Distanskurser Gotland

Företagsekonomi

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
A Fundamentals of Management 7,5 hp 2FE918