Kurser höstterminen 2017

Kurser Gotland

Företagsekonomi

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
A Företagsekonomi och företagandets historia (Fil.kandprogrammet i företagsekonomi) 7,5 hp 2FE919
A Vetenskapliga grunder och akademiska färdigheter i företagsekonomi 15 hp 2FE943
B Ekonomistyrning med tillämpad företagsekonomisk analys 7,5 hp 2FE995
B Grundkurs i företagsfinansiering 7,5 hp 2FE997
B Grundkurs i marknadsföring 2 7,5 hp 2FE998
B Organisation II: Organisationen och omvärlden 7,5 hp 2FE996
MSTR Business Aspects on Sustainability 7,5 hp 2FE990
MSTR Governance, Organisation and Standards 7,5 hp 2FE992
MSTR Internationellt företagande och regional utveckling 7,5 hp 2FE989