Kurser höstterminen 2017

Kurser Uppsala

Entreprenörskap

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
MSTR Affärsplan - katalysator 7,5 hp 2FE888
MSTR Entreprenörskapets grunder 7,5 hp 2FE890
MSTR Framgångsrik kommunikation 7,5 hp 2FE892
MSTR Ledning av det växande företaget I 7,5 hp 2FE893

Handelsrätt

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
A Allmän rättskunskap och arbetsrätt 15 hp 2HR111
A Förvaltningsrättslig översiktskurs 15 hp 2HR112
A Förvaltningsrättslig översiktskurs (Pol.kand) 15 hp 2HR112
A Handelsrättslig översiktskurs 15 hp 2HR114
A Handelsrättslig översiktskurs (Ekonomie kandidatprogrammet) 15 hp 2HR114
B Arbetsrätt II 15 hp 2HR121
B Beskattningsrätt 15 hp 2HR123
B Bolags- och obeståndsrätt 15 hp 2HR124
B Marknad och avtal 15 hp 2HR120
C Handelsrätt C 30 hp 2HR130

Företagsekonomi

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
A Entrepreneurship 7,5 hp 2FE105
A Entrepreneurship A (Histfil programkurs) 7,5 hp 2FE031
A Företag, nätverk och teknikutveckling (STS programkurs) 15 hp 2FE021
A Kalkylering 7,5 hp 2FE156
A Marknadsföring och organisation I 15 hp 2FE150
A Redovisning 7,5 hp 2FE155
A/B Företagsekonomi, baskurs A/B 5 hp 2FE025
B Ekonomistyrning 7,5 hp 2FE255
B Finansiering 7,5 hp 2FE253
B Företagsekonomi: Honours Track 12 hp 2FE299
B International Marketing (exchange students) 15 hp 2FE225
B Marketing, Consumers and Companies, fortsättningskurs B (exchange students) 7,5 hp 2FE221
B Marknadsföring och organisation II 15 hp 2FE251
B Organisational Behaviour, fortsättningskurs B (exchange students) 7,5 hp 2FE223
B Organisational Behaviour, fortsättningskurs B (Systemvet. programkurs) 7,5 hp 2FE223
C Accounting and Finance 15 hp 2FE411
C Accounting and Finance (exchange students) 15 hp 2FE411
C International Business and Marketing 15 hp 2FE413
C International Business and Marketing (exchange students) 15 hp 2FE413
C Kandidatuppsats, fortsättningskurs C (AF) 15 hp 2FE407
C Kandidatuppsats, fortsättningskurs C (IBAM) 15 hp 2FE407
C Kandidatuppsats, fortsättningskurs C (MC) 15 hp 2FE407
C Management and Control 15 hp 2FE412
C Management and Control (exchange students) 15 hp 2FE412
C Uppsatsförberedande fördjupningskurs - företagsekonomi 10 hp 2FE028
D Entrepreneurship, avancerad kurs D 7,5 hp 2FE623
MSTR Affärsanalys och ledningens agerande 7,5 hp 2FE858
MSTR Avancerad organisationsteori 7,5 hp 2FE860
MSTR Consumer Marketing, masterkurs 7,5 hp 2FE815
MSTR Det globala företaget 7,5 hp 2FE859
MSTR Internationalisering av företag och dess verksamhet 7,5 hp 2FE882
MSTR Internship 30 hp 2FE841
MSTR Organisationsteori (Mag.pr. i soc analys) 7,5 hp 2FE898
MSTR Redovisningsteori 7,5 hp 2FE872
MSTR Räkenskapsanalys 7,5 hp 2FE873
MSTR Vetenskapliga metoder i företagsekonomi 7,5 hp 2FE861

Distanskurser Uppsala

Handelsrätt

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
A Handelsrättslig översiktskurs 15 hp 2HR114

Företagsekonomi

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
A Ekonomi, redovisning och analys 15 hp 2FE032
A Marknad och organisation 15 hp 2FE014
B Marknadsföring och organisering - grupp och individ 15 hp 2FE211

Kurser Gotland

Företagsekonomi

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
A Företagsekonomi och företagandets historia (Fil.kandprogrammet i företagsekonomi) 7,5 hp 2FE919
A Vetenskapliga grunder och akademiska färdigheter i företagsekonomi 15 hp 2FE943
B Ekonomistyrning med tillämpad företagsekonomisk analys 7,5 hp 2FE995
B Grundkurs i företagsfinansiering 7,5 hp 2FE997
B Grundkurs i marknadsföring 2 7,5 hp 2FE998
B Organisation II: Organisationen och omvärlden 7,5 hp 2FE996
MSTR Business Aspects on Sustainability 7,5 hp 2FE990
MSTR Governance, Organisation and Standards 7,5 hp 2FE992
MSTR Internationellt företagande och regional utveckling 7,5 hp 2FE989

Distanskurser Gotland

Företagsekonomi

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
A Fundamentals of Management 7,5 hp 2FE918