Kurser höstterminen 2019

Kurser Uppsala

Entreprenörskap

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
MSTR Affärsplan - katalysator 7,5 hp 2FE888
MSTR Ledning av det växande företaget 7,5 hp 2FE885
MSTR Strategiskt entreprenörskap 7,5 hp 2FE886
MSTR Upptäckten och utvecklingen av affärsidéer 7,5 hp 2FE884

Handelsrätt

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
A Allmän rättskunskap och arbetsrätt 15 hp 2HR111
A Förvaltningsrättslig översiktskurs 15 hp 2HR112
A Förvaltningsrättslig översiktskurs (Pol.kand) 15 hp 2HR112
A Handelsrättslig översiktskurs 15 hp 2HR114
B Arbetsrätt II 15 hp 2HR121
B Beskattningsrätt 15 hp 2HR123
B Bolags- och obeståndsrätt 15 hp 2HR124
B Marknad och avtal 15 hp 2HR120
C Handelsrätt C 30 hp 2HR130

Företagsekonomi

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
A Entrepreneurship 7,5 hp 2FE105
A Entrepreneurship A (Histfil programkurs) 7,5 hp 2FE031
A Entreprenörskap (STS) 5 hp 2FE033
A Företag, nätverk och teknikutveckling (STS) 15 hp 2FE021
A Kalkylering 7,5 hp 2FE156
A Marknadsföring och organisation I 15 hp 2FE150
A Redovisning 7,5 hp 2FE155
A/B Företagsekonomi A/B 5 hp 2FE025
B Affärer i nätverk (exchange students) 7,5 hp 2FE228
B Ekonomistyrning 7,5 hp 2FE255
B Finansiering 7,5 hp 2FE253
B Företagsekonomi: Honours Track 12 hp 2FE299
B Företagsstrategi (exchange students) 7,5 hp 2FE227
B Internationellt företagande (exchange students) 15 hp 2FE226
B Marknadsföring och organisation II 15 hp 2FE251
B Organisational Behaviour B (exchange students) 7,5 hp 2FE223
B Organisational Behaviour B (Systemvet. programkurs) 7,5 hp 2FE223
C Accounting and Finance (exchange students) 15 hp 2FE411
C Accounting and Finance 15 hp 2FE411
C International Business and Marketing 15 hp 2FE413
C International Business and Marketing (exchange students) 15 hp 2FE413
C Kandidatuppsats (AF) 15 hp 2FE407
C Kandidatuppsats (IBAM) 15 hp 2FE407
C Kandidatuppsats (MC) 15 hp 2FE407
C Management and Control 15 hp 2FE412
C Management and Control (exchange students) 15 hp 2FE412
C Uppsatsförberedande fördjupningskurs - företagsekonomi 10 hp 2FE028
D Entrepreneurship D 7,5 hp 2FE623
MSTR Affärsanalys och ledningens agerande 7,5 hp 2FE858
MSTR Avancerad organisationsteori 7,5 hp 2FE860
MSTR Consumer Marketing, masterkurs 7,5 hp 2FE815
MSTR Det globala företaget 7,5 hp 2FE859
MSTR Internationalisering av företag och dess verksamhet 7,5 hp 2FE882
MSTR Internship 30 hp 2FE841
MSTR Redovisningsteori 7,5 hp 2FE872
MSTR Räkenskapsanalys 7,5 hp 2FE873
MSTR Vetenskapliga metoder i företagsekonomi 7,5 hp 2FE861

Distanskurser Uppsala

Handelsrätt

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
A Handelsrättslig översiktskurs 15 hp 2HR114

Företagsekonomi

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
A Ekonomi, redovisning och analys 15 hp 2FE032
A Marknad och organisation 15 hp 2FE014
B Marknadsföring och organisering - grupp och individ 15 hp 2FE211

Kurser Gotland

Företagsekonomi

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
A Beslutsfattande - individen och organisationen 7,5 hp 2FE976
A Företagsekonomi och företagandets historia 7,5 hp 2FE919
A Förhandlingar i en företagskontext 15 hp 2FE975
A Vetenskapliga grunder och akademiska färdigheter i företagsekonomi 15 hp 2FE943
B Ekonomistyrning med tillämpad företagsekonomisk analys 7,5 hp 2FE995
B Grundkurs i företagsfinansiering 7,5 hp 2FE997
B Grundkurs i marknadsföring 2 7,5 hp 2FE998
B Organisation II: Organisationen och omvärlden 7,5 hp 2FE996
MSTR Governance, Organisation and Standards 7,5 hp 2FE992
MSTR Internationellt företagande och regional utveckling 7,5 hp 2FE989
MSTR Ledning av hållbarhetsarbete i organisationer 7,5 hp 2FE978

Distanskurser Gotland

Företagsekonomi

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4