Kurser vårterminen 2017

Kurser Uppsala

Entreprenörskap

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
MSTR Affärsutveckling - katalysator 15 hp 2FE889
MSTR Intraprenörskap 7,5 hp 2FE895
MSTR Ledning av det växande företaget II 7,5 hp 2FE894
MSTR Magisteruppsats i entreprenörskap 15 hp 2FE897

Handelsrätt

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
A Allmän rättskunskap och arbetsrätt 15 hp 2HR111
A Datajuridik och handelsrätt (Tek/Nat programkurs) 5 hp 2HR117
A Fastighetsrätt för samhällsplanerare 15 hp 2HR119
A Handelsrättslig översiktskurs 15 hp 2HR114
A Handelsrättslig översiktskurs (Ekonomprogrammet) 15 hp 2HR114
A IT-rätt (Systemvet. programkurs) 7,5 hp 2HR118
B Arbetsrätt II 15 hp 2HR121
B Beskattningsrätt 15 hp 2HR123
B Bolags- och obeståndsrätt 15 hp 2HR124
B Marknad och avtal 15 hp 2HR120
C Handelsrätt C 30 hp 2HR130

Företagsekonomi

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
A Entrepreneurship 7,5 hp 2FE105
A Entrepreneurship A (Histfil programkurs) 7,5 hp 2FE031
A Företag, nätverk och teknikutveckling (STS programkurs) 15 hp 2FE021
A Individ, organisation och ledarskap (Tek/Nat) 5 hp 2FE030
A Kalkylering 7,5 hp 2FE156
A Marknadsföring och organisation I 15 hp 2FE150
A Redovisning 7,5 hp 2FE155
B Ekonomistyrning 7,5 hp 2FE255
B Finansiering 7,5 hp 2FE253
B International Marketing (exchange students) 15 hp 2FE225
B Marketing, Consumers and Companies, fortsättningskurs B (exchange students) 7,5 hp 2FE221
B Marknadsföring och organisation II 15 hp 2FE251
B Organisational Behaviour, fortsättningskurs B (exchange students) 7,5 hp 2FE223
C Accounting and Finance 15 hp 2FE411
C Accounting and Finance (exchange students) 15 hp 2FE411
C International Business and Marketing 15 hp 2FE413
C International Business and Marketing (exchange students) 15 hp 2FE413
C Kandidatuppsats, fortsättningskurs C (IBAM) 15 hp 2FE407
C Kandidatuppsats, fortsättningskurs C (AF) 15 hp 2FE407
C Kandidatuppsats, fortsättningskurs C (MC) 15 hp 2FE407
C Management and Control 15 hp 2FE412
C Management and Control (exchange students) 15 hp 2FE412
C Uppsats STS - företagsekonomi 15 hp 2FE029
D Entrepreneurship, avancerad kurs D 7,5 hp 2FE623
D Magisteruppsats, avancerad kurs D 15 hp 2FE622
MSTR Advanced Analysis in Organisation Studies, masterkurs 7,5 hp 2FE848
MSTR Advanced Company Valuation, masterkurs 7,5 hp 2FE856
MSTR Consulting, Communication and Change, masterkurs 7,5 hp 2FE831
MSTR Consumer Marketing, masterkurs 7,5 hp 2FE815
MSTR Corporate Governance and Financial Decisions, masterkurs 7,5 hp 2FE854
MSTR Cross Cultural Management, masterkurs 7,5 hp 2FE826
MSTR Funding, Accounting and Control in Banks, masterkurs 7,5 hp 2FE834
MSTR Industrial Marketing, masterkurs 7,5 hp 2FE825
MSTR Internationalisation Strategy, masterkurs 7,5 hp 2FE808
MSTR Investigating International Business, masterkurs 7,5 hp 2FE852
MSTR Investments, masterkurs 7,5 hp 2FE855
MSTR Läskurs i organisationsteori (Mag.pr. i soc analys) 7,5 hp 2FE899
MSTR Management Controlling, masterkurs 15 hp 2FE846
MSTR Managing Contemporary Organisations, masterkurs 7,5 hp 2FE809
MSTR Managing the MNC: Structure, Control and Influence, masterkurs 7,5 hp 2FE816
MSTR Marketing Research, masterkurs 7,5 hp 2FE849
MSTR Master's Thesis 30 hp 2FE840
MSTR Organisations in a Global Society, masterkurs 7,5 hp 2FE857
MSTR Service Logic in Marketing, masterkurs 7,5 hp 2FE853
MSTR The Role and Techniques of a Controller, masterkurs 15 hp 2FE847

Distanskurser Uppsala

Handelsrätt

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
A Förvaltningsrättslig översiktskurs 15 hp 2HR112
A Handelsrättslig översiktskurs 15 hp 2HR114

Företagsekonomi

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
A Ekonomi, redovisning och analys 15 hp 2FE032
A Marknad och organisation 15 hp 2FE014
B Ekonomistyrsystem 7,5 hp 2FE214
B Företagsfinansiering 7,5 hp 2FE213

Kurser Gotland

Företagsekonomi

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
A Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys 7,5 hp 2FE944
A Ekonomisk kalkylering 7,5 hp 2FE945
A Entreprenörskap, affärsutveckling och projektekonomi 15 hp 2FE948
A Grundkurs i marknadsföring 1 7,5 hp 2FE946
A Organisation I. Individen och gruppen i organisationen 7,5 hp 2FE947
A Uppkomst och spridning av globala managementkoncept 15 hp 2FE999
MSTR Consumer Behaviour (Sustainable Management) 7,5 hp 2FE994
MSTR Philosophy of Science and Research Methods (Sustainable Management) 7,5 hp 2FE991

Distanskurser Gotland

Företagsekonomi

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
A Principles of Marketing 7,5 hp 2FE913