Kurser vårterminen 2018

Kurser Uppsala

Entreprenörskap

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
MSTR Affärsutveckling - katalysator 15 hp 2FE889
MSTR Intraprenörskap 7,5 hp 2FE895
MSTR Ledning av det växande företaget II 7,5 hp 2FE894
MSTR Magisteruppsats i entreprenörskap 15 hp 2FE897

Handelsrätt

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
A Allmän rättskunskap och arbetsrätt 15 hp 2HR111
A Fastighetsrätt för samhällsplanerare 15 hp 2HR119
A Handelsrättslig översiktskurs (SLU) 15 hp 2HR114
A Handelsrättslig översiktskurs 15 hp 2HR114
A Handelsrättslig översiktskurs (Ekonomie kandidatprogram) 15 hp 2HR114
A IT-rätt (Systemvet. programkurs) 7,5 hp 2HR118
B Arbetsrätt II 15 hp 2HR121
B Beskattningsrätt (SLU) 15 hp 2HR123
B Beskattningsrätt 15 hp 2HR123
B Bolags- och obeståndsrätt 15 hp 2HR124
B Marknad och avtal 15 hp 2HR120
C Handelsrätt C 30 hp 2HR130

Företagsekonomi

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
A Entrepreneurship 7,5 hp 2FE105
A Entrepreneurship A (Histfil programkurs) 7,5 hp 2FE031
A Företag, nätverk och teknikutveckling (STS programkurs) 15 hp 2FE021
A Individ, organisation och ledarskap (Tek/Nat) 5 hp 2FE030
A Kalkylering 7,5 hp 2FE156
A Marknadsföring och organisation I 15 hp 2FE150
A Redovisning 7,5 hp 2FE155
B Ekonomistyrning 7,5 hp 2FE255
B Finansiering 7,5 hp 2FE253
B Företagsekonomi: Honours Track 12 hp 2FE299
B International Marketing (exchange students) 15 hp 2FE225
B Marketing, Consumers and Companies, fortsättningskurs B (exchange students) 7,5 hp 2FE221
B Marknadsföring och organisation II 15 hp 2FE251
B Organisational Behaviour, fortsättningskurs B (exchange students) 7,5 hp 2FE223
C Accounting and Finance 15 hp 2FE411
C Accounting and Finance (exchange students) 15 hp 2FE411
C International Business and Marketing 15 hp 2FE413
C International Business and Marketing (exchange students) 15 hp 2FE413
C Kandidatuppsats, fortsättningskurs C (IBAM) 15 hp 2FE407
C Kandidatuppsats, fortsättningskurs C (AF) 15 hp 2FE407
C Kandidatuppsats, fortsättningskurs C (MC) 15 hp 2FE407
C Management and Control 15 hp 2FE412
C Management and Control (exchange students) 15 hp 2FE412
C Uppsats STS - företagsekonomi 15 hp 2FE029
MSTR Advanced Company Valuation, masterkurs 7,5 hp 2FE856
MSTR Akademiskt arbete och skrivande 7,5 hp 2FE871
MSTR Avancerad externredovisning 7,5 hp 2FE877
MSTR Consulting, Communication and Change, masterkurs 7,5 hp 2FE831
MSTR Corporate Governance and Financial Decisions, masterkurs 7,5 hp 2FE854
MSTR Det multinationella företaget 7,5 hp 2FE867
MSTR Ekonomichefen och controllerns arbetsmetoder och tekniker 7,5 hp 2FE874
MSTR Ekonomistyrningsfilosofier 7,5 hp 2FE875
MSTR Företagsstrategi 7,5 hp 2FE866
MSTR Institutionell analys av organisationer 7,5 hp 2FE869
MSTR Internationell HRM 7,5 hp 2FE868
MSTR Investments, masterkurs 7,5 hp 2FE855
MSTR Leadership, masterkurs 7,5 hp 2FE819
MSTR Ledning och styrning av organisatorisk förändring 7,5 hp 2FE876
MSTR Läskurs i organisationsteori (Mag. pr. i social analys) 7,5 hp 2FE899
MSTR Magisteruppsats, avancerad kurs D 15 hp 2FE622
MSTR Magisteruppsats, avancerad kurs D (Mag. pr. i social analys) 15 hp 2FE622
MSTR Magisteruppsats, avancerad kurs D (MIEX) 15 hp 2FE622
MSTR Marketing Strategy (exchange students) 7,5 hp 2FE870
MSTR Marknader och marknadsföring 7,5 hp 2FE864
MSTR Marknadsföring mellan företag 7,5 hp 2FE865
MSTR Master MKIT examensarbete, inriktning företagsekonomi 30 hp 2FE880
MSTR Master's Thesis 30 hp 2FE840
MSTR Master's Thesis (uppdragsutbildning) 15 hp 8FE620
MSTR Reglering, redovisning och styrning i finansiell sektor 7,5 hp 2FE879
MSTR Revision 7,5 hp 2FE878
MSTR Service Logic in Marketing, masterkurs 7,5 hp 2FE853

Distanskurser Uppsala

Handelsrätt

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
A Förvaltningsrättslig översiktskurs 15 hp 2HR112
A Handelsrättslig översiktskurs 15 hp 2HR114

Företagsekonomi

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
A Ekonomi, redovisning och analys 15 hp 2FE032
A Marknad och organisation 15 hp 2FE014

Kurser Gotland

Företagsekonomi

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
A Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys 7,5 hp 2FE944
A Ekonomisk kalkylering 7,5 hp 2FE945
A Grundkurs i marknadsföring 1 7,5 hp 2FE946
A Organisation I. Individen och gruppen i organisationen 7,5 hp 2FE947
C Kandidatkurs i företagsekonomi - fördjupning med tillhörande metod 30 hp 2FE979
MSTR Consumer Behaviour 7,5 hp 2FE994
MSTR Magisteruppsats, avancerad kurs D 15 hp 2FE622
MSTR Philosophy of Science and Research Methods 7,5 hp 2FE991

Distanskurser Gotland

Företagsekonomi

Period
Nivå Benämning Poäng Kurskod 1 2 3 4
A Principles of Marketing 7,5 hp 2FE913